Image

Arbeid & ontslag

Als werkgever krijgt u dagelijks te maken met arbeidsrechtelijke kwesties. Bijvoorbeeld wanneer u een nieuwe werknemer aantrekt en een arbeidsovereenkomst met hem/haar afsluit, of werknemers die ziek worden of arbeidsongeschikt worden en gere-integreerd moeten worden, wanneer u een werknemer moet ontslaan of op technische werkloosheid wil zetten, conflicten met vakbonden en de sociale inspectie …

Als werknemer met een arbeidsovereenkomst heeft u bepaalde rechten en plichten. Bent u ontslagen al of niet omwille van dringende redenen, wil u zich informeren omwille van een mogelijk nakend ontslag, bent u werk onbekwaam geworden …

Met Mario Van Essche heeft na het behalen van zijn diploma Rechten,  jaren zich verder bekwaamt op de juridische dienst van een vakbondsorganisatie waarbij hij in diverse dossiers op kwam voor de werknemer. Als advocaat, werkte hij nadien in diverse grotere kantoren waar hij voornamelijk de belangen behartigde van de werkgevers.

Mario Van Essche
Advocaat

Opleiding

 Licentiaat in de rechten (2004 – Vrije Universiteit Brussel)

 

Voorkeursmateries

  • Arbeidsrecht (aanwerven, tewerkstellen, ontslaan, arbeidsreglementering, sociaal overleg en welzijn op het werk)
  • Tewerkstelling van zelfstandigen
  • Aansprakelijkheid van bestuurders
  • Sociale zekerheidsrecht
  • Personeelsrecht ambtenaren (bvb. in het onderwijs)
  • Insolventie (WCo’s)

Profiel

Mario Van Essche is advocaat sinds 2010. Hij deed voordien ervaring op o.a. op een juridisch departement van een sociaal secretariaat.

Naast de advocatuur is hij co-voorzitter van de Nationale Evaluatiecommissie Zwangerschapsafbreking en actief als bestuurder in een aantal sociaal-culturele organisaties, zoals de regionale televisie RTV (voorzitter), het Humanistisch Verbond (voorzitter), theater t,arsenaal /Lazarus Mechelen (secretaris), enz.