De Advocaat en zijn Beroepsgeheim, een garantie

Grondwettelijk Hof bevestigt het beroepsgeheim advocaat!

Het Grondwettelijk Hof herhaalt in het arrest van 24.09.20 zijn rechtspraak dat het beroepsgeheim van de advocaat essentieel is voor de bescherming van het privéleven en het recht op een eerlijk proces.

De rol van de advocaat in de rechtsstaat is bijzonder en wijkt af van deze van andere beroepsgroepen.

http://ow.ly/Pa5l50BASkr