Fair-Play is GEEN maatstaf voor de aansprakelijkheid

Het Hof van Beroep te Luik (20e k.) heeft op 21 november 2019 geoordeeld dat:

“… De niet-naleving van een regel van fair-play impliceert niet noodzakelijk een burgerlijke fout. Er moet worden nagegaan of het niet naleven van een regel van fair-play ook een inbreuk vormt op de algemene voorzichtigheids – en zorgvuldigheidsplicht van een sporter die dezelfde sport beoefent en in dezelfde feitelijke omstandigheden wordt geplaatst. Het feit dat het contact gewelddadig was, zoals blijkt uit de omvang van de door het slachtoffer opgelopen letsels, is op zichzelf, in de concrete omstandigheden van de zaak, geen aanwijzing van een foutief gedrag. …”

Wanneer u dus tijdens een sportwedstrijd een (ernstig) letsel oploopt door de tussenkomst van een tegenstrever, zelfs al strookt de tussenkomst niet met de Fair-Play-regels, wil dit niet automatisch zeggen, dat u de tegenpartij aansprakelijk kan stellen en van hem een schadevergoeding kan claimen.

Vraag of uw sportvereniging hiervoor voldoende is verzekerd. Law-Point Advocaten staan sportclubs bij om hun verzekeringspolissen door te lichten en na te gaan of hun leden niet in de koud komen te staan bij sportongevallen!