Handelshuur en corona

Gunstig vonnis voor de huurder, horecahouder, die omwille van de corona verplicht moest sluiten!

In een vonnis van de Vred. Antwerpen van 17 september 2020 werd wederom beslist dat door de verplichte sluiting van overheidswege ingevolge de coronavirusepidemie de verhuurder in de betrokken periode de huurder, uitbater van een horecazaak, niet het rustige genot heeft kunnen verlenen van de gehuurde lokalen conform de overeengekomen bestemming.

Zulke situatie was niet te voorzien. Nu de verhuurder door overmacht zijn verplichting tot het verschaffen van het rustige genot van de gehuurde lokalen niet is kunnen nakomen, moet de huurder de tegenprestatie van dit rustige genot, zijnde de betaling van huurgelden tijdens de betrokken periode, ook niet meer leveren.