Ondernemers, uw intellectuele arbeid is geld waard!

Hof van Justitie oordeelde in een arrest van 08/10/2020 dat bij de beoordeling van het ‘onderscheidend vermogen van een merk’ in het EU Merkenrecht, ook rekening gehouden moet worden met de wijze waarop het merkteken wordt aangebracht op de producten/diensten, wanneer dit bestaat uit kleurpatronen die systematisch op een bepaalde wijze worden aangebracht en wanneer het relevant publiek dit ook zo percipieert.