Wat zijn bedrijfsgeheimen ( art I.17/1 WER) ?

Informatie eigen aan het bedrijf, dat echter moet bekeken worden vanuit het oogpunt van de betreffende beroepskring.

Er is geen sprake van geheime informatie indien deze informatie gemakkelijk toegankelijk is voor personen binnen de kringen die zich gewoonlijk bezighouden met de desbetreffende soort informatie.

Voorz. Kh. Antwerpen nr. A/19/04068, 16 oktober 2019.