Onderzoeksplicht wanneer je een contract afsluit!

Derde -medeplichtigheid aan contractbreuk!

Wanneer je een contract afsluit, handel dan als een normaal en zorgvuldig persoon.

Weet dat je een onderzoeksplicht hebt om na te gaan dat door jouw handelen, derden geen nadeel ondervinden.

Het Hof van Cassatie oordeelde in een arrest van 4 juni 2020 dat een derde aansprakelijk is wegens derde -medeplichtigheid aan contractbreuk wanneer hij heeft deelgenomen aan de schuldige niet-nakoming door een partij van haar contractuele verbintenissen terwijl hij het bestaan van deze verbintenissen kende of behoorde te kennen.

Meer info over het arrest, zie https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6745026773567774723