Piet Van Gheem
Advocaat

Opleiding

Licentiaat in de rechten (2004 – Vrije Universiteit Brussel)

Voorkeursmateries

Arbeidsrecht (aanwerven, tewerkstellen, ontslaan, arbeidsreglementering, sociaal overleg en welzijn op het werk)
Tewerkstelling van zelfstandigen
Aansprakelijkheid van bestuurders
Sociale zekerheidsrecht
Personeelsrecht ambtenaren (bvb. in het onderwijs)
Insolventie (WCo’s)