Fair-Play is GEEN maatstaf voor de aansprakelijkheid

Het Hof van Beroep te Luik (20e k.) heeft op 21 november 2019 geoordeeld dat: “… De niet-naleving van een regel van fair-play impliceert niet noodzakelijk een burgerlijke fout. Er moet worden nagegaan of het niet naleven van een regel van fair-play ook een inbreuk vormt op de algemene voorzichtigheids – en zorgvuldigheidsplicht van een sporter die dezelfde sport beoefent …